• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 16 lần 29 lần 45 lần 75 lần
  1 9 lần 16 lần 29 lần 38 lần 75 lần
  2 9 lần 16 lần 26 lần 36 lần 84 lần
  3 5 lần 16 lần 26 lần 37 lần 84 lần
  4 8 lần 12 lần 25 lần 41 lần 76 lần
  5 5 lần 12 lần 25 lần 43 lần 76 lần
  6 11 lần 14 lần 25 lần 48 lần 72 lần
  7 9 lần 14 lần 25 lần 30 lần 72 lần
  8 8 lần 14 lần 30 lần 46 lần 83 lần
  9 10 lần 14 lần 30 lần 41 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so