• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 40 lần 40 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 36 lần 50 lần 90 lần
  1 8 lần 16 lần 36 lần 39 lần 90 lần
  2 5 lần 11 lần 24 lần 28 lần 87 lần
  3 7 lần 11 lần 24 lần 30 lần 87 lần
  4 8 lần 10 lần 17 lần 45 lần 59 lần
  5 8 lần 10 lần 17 lần 41 lần 59 lần
  6 8 lần 14 lần 20 lần 44 lần 82 lần
  7 10 lần 14 lần 20 lần 44 lần 82 lần
  8 8 lần 13 lần 31 lần 47 lần 85 lần
  9 7 lần 13 lần 31 lần 37 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so