• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 20 lần 38 lần 77 lần
  1 9 lần 12 lần 20 lần 31 lần 77 lần
  2 4 lần 12 lần 23 lần 40 lần 63 lần
  3 8 lần 12 lần 23 lần 47 lần 63 lần
  4 7 lần 11 lần 27 lần 37 lần 79 lần
  5 12 lần 11 lần 27 lần 41 lần 79 lần
  6 12 lần 14 lần 34 lần 47 lần 92 lần
  7 9 lần 14 lần 34 lần 39 lần 92 lần
  8 9 lần 14 lần 24 lần 49 lần 77 lần
  9 5 lần 14 lần 24 lần 36 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so