• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 25 lần 36 lần 73 lần
  1 12 lần 13 lần 25 lần 51 lần 73 lần
  2 10 lần 18 lần 38 lần 39 lần 110 lần
  3 9 lần 18 lần 38 lần 47 lần 110 lần
  4 5 lần 15 lần 26 lần 35 lần 79 lần
  5 5 lần 15 lần 26 lần 26 lần 79 lần
  6 5 lần 14 lần 30 lần 40 lần 100 lần
  7 7 lần 14 lần 30 lần 44 lần 100 lần
  8 11 lần 8 lần 21 lần 47 lần 80 lần
  9 9 lần 8 lần 21 lần 40 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so