• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  4 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
  5 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 11 lần 22 lần 40 lần 81 lần
  1 3 lần 11 lần 22 lần 44 lần 81 lần
  2 6 lần 11 lần 31 lần 32 lần 88 lần
  3 10 lần 11 lần 31 lần 30 lần 88 lần
  4 5 lần 9 lần 21 lần 42 lần 72 lần
  5 6 lần 9 lần 21 lần 44 lần 72 lần
  6 5 lần 14 lần 22 lần 42 lần 66 lần
  7 3 lần 14 lần 22 lần 29 lần 66 lần
  8 8 lần 8 lần 25 lần 43 lần 85 lần
  9 4 lần 8 lần 25 lần 32 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so