• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 26 lần 39 lần 75 lần
  1 5 lần 12 lần 26 lần 39 lần 75 lần
  2 9 lần 11 lần 24 lần 46 lần 83 lần
  3 11 lần 11 lần 24 lần 41 lần 83 lần
  4 8 lần 14 lần 27 lần 37 lần 92 lần
  5 8 lần 14 lần 27 lần 36 lần 92 lần
  6 10 lần 19 lần 29 lần 50 lần 77 lần
  7 6 lần 19 lần 29 lần 35 lần 77 lần
  8 10 lần 13 lần 25 lần 40 lần 79 lần
  9 8 lần 13 lần 25 lần 42 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so