• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 32 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 32 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 24 lần 39 lần 80 lần
  1 9 lần 10 lần 24 lần 39 lần 80 lần
  2 7 lần 16 lần 29 lần 37 lần 80 lần
  3 9 lần 16 lần 29 lần 36 lần 80 lần
  4 9 lần 12 lần 27 lần 51 lần 83 lần
  5 2 lần 12 lần 27 lần 29 lần 83 lần
  6 11 lần 10 lần 20 lần 48 lần 68 lần
  7 8 lần 10 lần 20 lần 38 lần 68 lần
  8 10 lần 16 lần 33 lần 47 lần 95 lần
  9 10 lần 16 lần 33 lần 41 lần 95 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so