• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 25 lần 32 lần 74 lần
  1 9 lần 15 lần 25 lần 36 lần 74 lần
  2 7 lần 14 lần 31 lần 41 lần 74 lần
  3 7 lần 14 lần 31 lần 32 lần 74 lần
  4 6 lần 15 lần 27 lần 33 lần 79 lần
  5 11 lần 15 lần 27 lần 45 lần 79 lần
  6 10 lần 9 lần 21 lần 41 lần 67 lần
  7 9 lần 9 lần 21 lần 44 lần 67 lần
  8 7 lần 11 lần 24 lần 37 lần 73 lần
  9 7 lần 11 lần 24 lần 37 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so