• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  8 15 lần 15 lần 15 lần 49 lần 49 lần
  9 15 lần 15 lần 15 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 19 lần 25 lần 37 lần 78 lần
  1 8 lần 19 lần 25 lần 38 lần 78 lần
  2 7 lần 15 lần 30 lần 34 lần 71 lần
  3 7 lần 15 lần 30 lần 43 lần 71 lần
  4 12 lần 10 lần 18 lần 47 lần 66 lần
  5 6 lần 10 lần 18 lần 39 lần 66 lần
  6 7 lần 15 lần 30 lần 32 lần 87 lần
  7 8 lần 15 lần 30 lần 43 lần 87 lần
  8 8 lần 20 lần 34 lần 35 lần 93 lần
  9 9 lần 20 lần 34 lần 57 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so