• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 20 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 20 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 12 lần 32 lần 47 lần 91 lần
  1 10 lần 12 lần 32 lần 43 lần 91 lần
  2 9 lần 19 lần 29 lần 27 lần 97 lần
  3 5 lần 19 lần 29 lần 67 lần 97 lần
  4 2 lần 15 lần 18 lần 25 lần 68 lần
  5 9 lần 15 lần 18 lần 46 lần 68 lần
  6 4 lần 11 lần 44 lần 24 lần 96 lần
  7 9 lần 11 lần 44 lần 37 lần 96 lần
  8 11 lần 7 lần 17 lần 40 lần 82 lần
  9 11 lần 7 lần 17 lần 49 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so