• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 25 lần 41 lần 79 lần
  1 7 lần 15 lần 25 lần 55 lần 79 lần
  2 11 lần 16 lần 33 lần 35 lần 91 lần
  3 9 lần 16 lần 33 lần 36 lần 91 lần
  4 7 lần 14 lần 25 lần 39 lần 66 lần
  5 7 lần 14 lần 25 lần 37 lần 66 lần
  6 11 lần 15 lần 28 lần 38 lần 70 lần
  7 9 lần 15 lần 28 lần 36 lần 70 lần
  8 6 lần 11 lần 26 lần 46 lần 80 lần
  9 6 lần 11 lần 26 lần 42 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so