• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 26 lần 35 lần 61 lần
  1 8 lần 12 lần 26 lần 42 lần 61 lần
  2 17 lần 15 lần 26 lần 45 lần 72 lần
  3 9 lần 15 lần 26 lần 47 lần 72 lần
  4 9 lần 20 lần 28 lần 47 lần 72 lần
  5 6 lần 20 lần 28 lần 33 lần 72 lần
  6 7 lần 14 lần 32 lần 43 lần 71 lần
  7 10 lần 14 lần 32 lần 38 lần 71 lần
  8 5 lần 14 lần 33 lần 33 lần 78 lần
  9 3 lần 14 lần 33 lần 42 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so