• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  2 15 lần 15 lần 15 lần 49 lần 49 lần
  3 15 lần 15 lần 15 lần 49 lần 49 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 30 lần 43 lần 82 lần
  1 5 lần 14 lần 30 lần 38 lần 82 lần
  2 9 lần 8 lần 24 lần 43 lần 78 lần
  3 4 lần 8 lần 24 lần 41 lần 78 lần
  4 5 lần 16 lần 31 lần 36 lần 79 lần
  5 9 lần 16 lần 31 lần 45 lần 79 lần
  6 12 lần 8 lần 24 lần 44 lần 85 lần
  7 8 lần 8 lần 24 lần 38 lần 85 lần
  8 13 lần 10 lần 23 lần 37 lần 73 lần
  9 8 lần 10 lần 23 lần 40 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so