• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 32 lần 32 lần
  1 32 lần 32 lần 32 lần 32 lần 32 lần
  2 32 lần 32 lần 32 lần 43 lần 43 lần
  3 43 lần 43 lần 43 lần 43 lần 43 lần
  4 43 lần 43 lần 43 lần 24 lần 24 lần
  5 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần
  6 24 lần 24 lần 24 lần 29 lần 29 lần
  7 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần
  8 29 lần 29 lần 29 lần 26 lần 26 lần
  9 26 lần 26 lần 26 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 26 lần 5 lần 12 lần 20 lần 62 lần
  1 62 lần 5 lần 12 lần 32 lần 62 lần
  2 62 lần 3 lần 14 lần 29 lần 83 lần
  3 83 lần 3 lần 14 lần 39 lần 83 lần
  4 83 lần 4 lần 17 lần 38 lần 74 lần
  5 74 lần 4 lần 17 lần 37 lần 74 lần
  6 74 lần 5 lần 25 lần 30 lần 80 lần
  7 80 lần 5 lần 25 lần 27 lần 80 lần
  8 80 lần 4 lần 20 lần 39 lần 86 lần
  9 86 lần 4 lần 20 lần 33 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 04 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so