Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 80 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 72 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 76 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 80 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 94 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 81 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 80 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 87 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 81 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 79 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 76 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 72 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 79 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 79 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 89 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 78 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 91 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 78 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 80 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 88 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc