• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 30 lần 42 lần 84 lần
  1 7 lần 17 lần 30 lần 36 lần 84 lần
  2 10 lần 9 lần 24 lần 49 lần 78 lần
  3 13 lần 9 lần 24 lần 41 lần 78 lần
  4 10 lần 14 lần 33 lần 45 lần 107 lần
  5 8 lần 14 lần 33 lần 34 lần 107 lần
  6 8 lần 16 lần 30 lần 34 lần 76 lần
  7 3 lần 16 lần 30 lần 24 lần 76 lần
  8 5 lần 14 lần 31 lần 53 lần 85 lần
  9 7 lần 14 lần 31 lần 47 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so