• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 29 lần 29 lần 29 lần
  1 6 lần 12 lần 29 lần 25 lần 29 lần
  2 7 lần 9 lần 25 lần 29 lần 25 lần
  3 5 lần 9 lần 25 lần 27 lần 25 lần
  4 15 lần 18 lần 29 lần 26 lần 29 lần
  5 8 lần 18 lần 29 lần 26 lần 29 lần
  6 6 lần 12 lần 27 lần 23 lần 27 lần
  7 5 lần 12 lần 27 lần 23 lần 27 lần
  8 12 lần 19 lần 26 lần 36 lần 26 lần
  9 9 lần 19 lần 26 lần 26 lần 26 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so