• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 30 lần 37 lần 76 lần
  1 8 lần 14 lần 30 lần 55 lần 76 lần
  2 5 lần 16 lần 35 lần 40 lần 95 lần
  3 15 lần 16 lần 35 lần 42 lần 95 lần
  4 4 lần 13 lần 22 lần 44 lần 85 lần
  5 7 lần 13 lần 22 lần 37 lần 85 lần
  6 7 lần 18 lần 33 lần 26 lần 88 lần
  7 9 lần 18 lần 33 lần 42 lần 88 lần
  8 8 lần 11 lần 30 lần 44 lần 84 lần
  9 9 lần 11 lần 30 lần 38 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so