• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 54 lần 54 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 54 lần 54 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 30 lần 45 lần 86 lần
  1 9 lần 12 lần 30 lần 36 lần 86 lần
  2 9 lần 13 lần 26 lần 40 lần 75 lần
  3 4 lần 13 lần 26 lần 32 lần 75 lần
  4 6 lần 15 lần 29 lần 34 lần 82 lần
  5 9 lần 15 lần 29 lần 32 lần 82 lần
  6 9 lần 6 lần 16 lần 49 lần 73 lần
  7 11 lần 6 lần 16 lần 40 lần 73 lần
  8 10 lần 9 lần 22 lần 47 lần 83 lần
  9 9 lần 9 lần 22 lần 50 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so