• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 11 lần 26 lần 36 lần 89 lần
  1 9 lần 11 lần 26 lần 39 lần 89 lần
  2 14 lần 14 lần 27 lần 58 lần 75 lần
  3 4 lần 14 lần 27 lần 38 lần 75 lần
  4 10 lần 20 lần 41 lần 41 lần 100 lần
  5 9 lần 20 lần 41 lần 43 lần 100 lần
  6 7 lần 8 lần 25 lần 35 lần 81 lần
  7 7 lần 8 lần 25 lần 41 lần 81 lần
  8 9 lần 13 lần 27 lần 35 lần 72 lần
  9 7 lần 13 lần 27 lần 39 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so