• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 36 lần 53 lần 107 lần
  1 12 lần 16 lần 36 lần 39 lần 107 lần
  2 6 lần 16 lần 27 lần 40 lần 80 lần
  3 11 lần 16 lần 27 lần 40 lần 80 lần
  4 3 lần 13 lần 27 lần 37 lần 77 lần
  5 8 lần 13 lần 27 lần 52 lần 77 lần
  6 8 lần 15 lần 26 lần 42 lần 70 lần
  7 7 lần 15 lần 26 lần 38 lần 70 lần
  8 10 lần 8 lần 23 lần 34 lần 80 lần
  9 4 lần 8 lần 23 lần 30 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc