• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 14 lần 28 lần 43 lần 78 lần
  1 7 lần 14 lần 28 lần 30 lần 78 lần
  2 7 lần 7 lần 15 lần 47 lần 70 lần
  3 10 lần 7 lần 15 lần 41 lần 70 lần
  4 10 lần 15 lần 33 lần 46 lần 93 lần
  5 9 lần 15 lần 33 lần 40 lần 93 lần
  6 8 lần 17 lần 29 lần 33 lần 90 lần
  7 8 lần 17 lần 29 lần 29 lần 90 lần
  8 8 lần 14 lần 29 lần 48 lần 84 lần
  9 8 lần 14 lần 29 lần 48 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so