• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 28 lần 44 lần 73 lần
  1 10 lần 12 lần 28 lần 38 lần 73 lần
  2 10 lần 19 lần 28 lần 35 lần 84 lần
  3 6 lần 19 lần 28 lần 39 lần 84 lần
  4 6 lần 13 lần 25 lần 44 lần 77 lần
  5 4 lần 13 lần 25 lần 40 lần 77 lần
  6 11 lần 13 lần 26 lần 45 lần 74 lần
  7 8 lần 13 lần 26 lần 31 lần 74 lần
  8 9 lần 14 lần 30 lần 49 lần 83 lần
  9 12 lần 14 lần 30 lần 40 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so