• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 9 lần 18 lần 35 lần 75 lần
  1 11 lần 9 lần 18 lần 33 lần 75 lần
  2 5 lần 15 lần 23 lần 41 lần 66 lần
  3 8 lần 15 lần 23 lần 45 lần 66 lần
  4 8 lần 11 lần 28 lần 40 lần 80 lần
  5 11 lần 11 lần 28 lần 43 lần 80 lần
  6 10 lần 12 lần 29 lần 45 lần 88 lần
  7 10 lần 12 lần 29 lần 40 lần 88 lần
  8 8 lần 15 lần 28 lần 47 lần 77 lần
  9 7 lần 15 lần 28 lần 36 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so