• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 26 lần 33 lần 75 lần
  1 11 lần 15 lần 26 lần 52 lần 75 lần
  2 10 lần 19 lần 34 lần 38 lần 108 lần
  3 11 lần 19 lần 34 lần 48 lần 108 lần
  4 6 lần 17 lần 26 lần 36 lần 80 lần
  5 3 lần 17 lần 26 lần 26 lần 80 lần
  6 8 lần 19 lần 34 lần 42 lần 103 lần
  7 8 lần 19 lần 34 lần 45 lần 103 lần
  8 7 lần 8 lần 22 lần 46 lần 79 lần
  9 7 lần 8 lần 22 lần 39 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so