• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 50 lần 50 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 21 lần 36 lần 79 lần
  1 11 lần 10 lần 21 lần 44 lần 79 lần
  2 6 lần 16 lần 31 lần 35 lần 83 lần
  3 4 lần 16 lần 31 lần 41 lần 83 lần
  4 7 lần 12 lần 25 lần 37 lần 73 lần
  5 6 lần 12 lần 25 lần 37 lần 73 lần
  6 6 lần 11 lần 26 lần 42 lần 91 lần
  7 13 lần 11 lần 26 lần 44 lần 91 lần
  8 14 lần 11 lần 21 lần 52 lần 76 lần
  9 8 lần 11 lần 21 lần 37 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so