• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 25 lần 40 lần 75 lần
  1 4 lần 12 lần 25 lần 37 lần 75 lần
  2 9 lần 9 lần 21 lần 47 lần 82 lần
  3 8 lần 9 lần 21 lần 41 lần 82 lần
  4 4 lần 16 lần 30 lần 34 lần 94 lần
  5 10 lần 16 lần 30 lần 34 lần 94 lần
  6 12 lần 13 lần 28 lần 51 lần 74 lần
  7 6 lần 13 lần 28 lần 36 lần 74 lần
  8 12 lần 9 lần 23 lần 41 lần 78 lần
  9 9 lần 9 lần 23 lần 44 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so