• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 31 lần 31 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 31 lần 31 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 25 lần 38 lần 79 lần
  1 8 lần 10 lần 25 lần 40 lần 79 lần
  2 6 lần 14 lần 29 lần 37 lần 81 lần
  3 6 lần 14 lần 29 lần 34 lần 81 lần
  4 7 lần 11 lần 23 lần 49 lần 79 lần
  5 3 lần 11 lần 23 lần 30 lần 79 lần
  6 10 lần 10 lần 18 lần 48 lần 67 lần
  7 11 lần 10 lần 18 lần 38 lần 67 lần
  8 9 lần 16 lần 32 lần 45 lần 93 lần
  9 14 lần 16 lần 32 lần 46 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so