• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 54 lần 54 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 54 lần 54 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 25 lần 34 lần 73 lần
  1 10 lần 14 lần 25 lần 40 lần 73 lần
  2 8 lần 16 lần 31 lần 42 lần 74 lần
  3 7 lần 16 lần 31 lần 34 lần 74 lần
  4 9 lần 12 lần 24 lần 37 lần 78 lần
  5 8 lần 12 lần 24 lần 48 lần 78 lần
  6 9 lần 9 lần 20 lần 44 lần 68 lần
  7 7 lần 9 lần 20 lần 46 lần 68 lần
  8 7 lần 13 lần 26 lần 39 lần 72 lần
  9 8 lần 13 lần 26 lần 41 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so