Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 14 lần 28 lần 37 lần 80 lần
1 7 lần 14 lần 28 lần 36 lần 80 lần
2 10 lần 11 lần 23 lần 47 lần 75 lần
3 8 lần 11 lần 23 lần 42 lần 75 lần
4 9 lần 14 lần 31 lần 38 lần 87 lần
5 9 lần 14 lần 31 lần 45 lần 87 lần
6 7 lần 16 lần 30 lần 39 lần 78 lần
7 8 lần 16 lần 30 lần 43 lần 78 lần
8 6 lần 12 lần 24 lần 37 lần 79 lần
9 9 lần 12 lần 24 lần 41 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7