• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 20 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 20 lần 20 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 14 lần 30 lần 48 lần 92 lần
  1 12 lần 14 lần 30 lần 45 lần 92 lần
  2 6 lần 19 lần 32 lần 26 lần 100 lần
  3 9 lần 19 lần 32 lần 69 lần 100 lần
  4 4 lần 13 lần 20 lần 25 lần 67 lần
  5 6 lần 13 lần 20 lần 46 lần 67 lần
  6 4 lần 13 lần 42 lần 23 lần 97 lần
  7 7 lần 13 lần 42 lần 36 lần 97 lần
  8 11 lần 7 lần 17 lần 40 lần 79 lần
  9 10 lần 7 lần 17 lần 47 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so