• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 27 lần 38 lần 79 lần
  1 6 lần 13 lần 27 lần 51 lần 79 lần
  2 12 lần 17 lần 34 lần 39 lần 94 lần
  3 8 lần 17 lần 34 lần 38 lần 94 lần
  4 3 lần 17 lần 29 lần 40 lần 70 lần
  5 12 lần 17 lần 29 lần 37 lần 70 lần
  6 9 lần 15 lần 28 lần 38 lần 71 lần
  7 9 lần 15 lần 28 lần 37 lần 71 lần
  8 4 lần 10 lần 24 lần 44 lần 75 lần
  9 8 lần 10 lần 24 lần 43 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so