• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 26 lần 38 lần 64 lần
  1 4 lần 15 lần 26 lần 41 lần 64 lần
  2 13 lần 15 lần 27 lần 43 lần 66 lần
  3 11 lần 15 lần 27 lần 51 lần 66 lần
  4 9 lần 19 lần 28 lần 48 lần 72 lần
  5 11 lần 19 lần 28 lần 36 lần 72 lần
  6 5 lần 15 lần 33 lần 39 lần 74 lần
  7 7 lần 15 lần 33 lần 34 lần 74 lần
  8 5 lần 13 lần 32 lần 35 lần 75 lần
  9 5 lần 13 lần 32 lần 40 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so