Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 25 lần 25 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 25 lần 25 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 14 lần 34 lần 48 lần 91 lần
1 3 lần 14 lần 34 lần 30 lần 91 lần
2 8 lần 6 lần 20 lần 39 lần 64 lần
3 11 lần 6 lần 20 lần 34 lần 64 lần
4 3 lần 16 lần 22 lần 45 lần 80 lần
5 10 lần 16 lần 22 lần 46 lần 80 lần
6 12 lần 14 lần 24 lần 40 lần 77 lần
7 13 lần 14 lần 24 lần 42 lần 77 lần
8 7 lần 9 lần 32 lần 41 lần 101 lần
9 9 lần 9 lần 32 lần 40 lần 101 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc