• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 32 lần 46 lần 78 lần
  1 7 lần 14 lần 32 lần 31 lần 78 lần
  2 7 lần 11 lần 20 lần 47 lần 79 lần
  3 7 lần 11 lần 20 lần 46 lần 79 lần
  4 6 lần 12 lần 34 lần 39 lần 88 lần
  5 9 lần 12 lần 34 lần 41 lần 88 lần
  6 15 lần 12 lần 24 lần 46 lần 90 lần
  7 8 lần 12 lần 24 lần 35 lần 90 lần
  8 10 lần 9 lần 25 lần 40 lần 87 lần
  9 4 lần 9 lần 25 lần 34 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so