• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 17 lần 30 lần 41 lần 85 lần
  1 6 lần 17 lần 30 lần 37 lần 85 lần
  2 6 lần 12 lần 23 lần 46 lần 78 lần
  3 13 lần 12 lần 23 lần 45 lần 78 lần
  4 10 lần 12 lần 30 lần 43 lần 105 lần
  5 8 lần 12 lần 30 lần 33 lần 105 lần
  6 9 lần 21 lần 32 lần 36 lần 80 lần
  7 4 lần 21 lần 32 lần 25 lần 80 lần
  8 4 lần 15 lần 34 lần 51 lần 86 lần
  9 9 lần 15 lần 34 lần 48 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so