• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 13 lần 30 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 13 lần 30 lần 28 lần 33 lần
  2 8 lần 11 lần 21 lần 33 lần 28 lần
  3 7 lần 11 lần 21 lần 30 lần 28 lần
  4 12 lần 17 lần 31 lần 27 lần 33 lần
  5 5 lần 17 lần 31 lần 26 lần 33 lần
  6 3 lần 11 lần 27 lần 23 lần 30 lần
  7 9 lần 11 lần 27 lần 27 lần 30 lần
  8 9 lần 18 lần 27 lần 38 lần 27 lần
  9 11 lần 18 lần 27 lần 32 lần 27 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so