• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 28 lần 45 lần 88 lần
  1 7 lần 12 lần 28 lần 38 lần 88 lần
  2 9 lần 13 lần 27 lần 40 lần 76 lần
  3 2 lần 13 lần 27 lần 28 lần 76 lần
  4 5 lần 12 lần 30 lần 31 lần 79 lần
  5 8 lần 12 lần 30 lần 36 lần 79 lần
  6 7 lần 7 lần 16 lần 46 lần 72 lần
  7 13 lần 7 lần 16 lần 43 lần 72 lần
  8 9 lần 8 lần 22 lần 45 lần 81 lần
  9 13 lần 8 lần 22 lần 53 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so