• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 10 lần 25 lần 36 lần 89 lần
  1 9 lần 10 lần 25 lần 39 lần 89 lần
  2 15 lần 15 lần 28 lần 61 lần 76 lần
  3 6 lần 15 lần 28 lần 38 lần 76 lần
  4 11 lần 23 lần 38 lần 42 lần 103 lần
  5 7 lần 23 lần 38 lần 42 lần 103 lần
  6 4 lần 9 lần 25 lần 33 lần 79 lần
  7 6 lần 9 lần 25 lần 40 lần 79 lần
  8 9 lần 15 lần 28 lần 35 lần 73 lần
  9 10 lần 15 lần 28 lần 39 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so