• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 33 lần 51 lần 106 lần
  1 10 lần 15 lần 33 lần 41 lần 106 lần
  2 8 lần 17 lần 29 lần 43 lần 80 lần
  3 11 lần 17 lần 29 lần 42 lần 80 lần
  4 5 lần 15 lần 29 lần 37 lần 81 lần
  5 8 lần 15 lần 29 lần 49 lần 81 lần
  6 9 lần 19 lần 27 lần 42 lần 70 lần
  7 5 lần 19 lần 27 lần 35 lần 70 lần
  8 7 lần 8 lần 21 lần 32 lần 75 lần
  9 8 lần 8 lần 21 lần 33 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc