• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 28 lần 42 lần 74 lần
  1 13 lần 12 lần 28 lần 39 lần 74 lần
  2 9 lần 19 lần 30 lần 40 lần 86 lần
  3 6 lần 19 lần 30 lần 39 lần 86 lần
  4 9 lần 16 lần 27 lần 47 lần 81 lần
  5 5 lần 16 lần 27 lần 40 lần 81 lần
  6 9 lần 10 lần 25 lần 44 lần 74 lần
  7 5 lần 10 lần 25 lần 27 lần 74 lần
  8 8 lần 15 lần 31 lần 46 lần 84 lần
  9 9 lần 15 lần 31 lần 41 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
     

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so