• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 18 lần 33 lần 52 lần 94 lần
  1 10 lần 18 lần 33 lần 38 lần 94 lần
  2 4 lần 13 lần 23 lần 29 lần 86 lần
  3 8 lần 13 lần 23 lần 28 lần 86 lần
  4 10 lần 8 lần 17 lần 49 lần 57 lần
  5 10 lần 8 lần 17 lần 44 lần 57 lần
  6 10 lần 11 lần 22 lần 47 lần 75 lần
  7 8 lần 11 lần 22 lần 40 lần 75 lần
  8 6 lần 16 lần 35 lần 43 lần 88 lần
  9 6 lần 16 lần 35 lần 35 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so