• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 25 lần 40 lần 83 lần
  1 8 lần 11 lần 25 lần 48 lần 83 lần
  2 6 lần 11 lần 31 lần 36 lần 92 lần
  3 4 lần 11 lần 31 lần 30 lần 92 lần
  4 5 lần 12 lần 22 lần 40 lần 73 lần
  5 4 lần 12 lần 22 lần 42 lần 73 lần
  6 6 lần 14 lần 24 lần 43 lần 66 lần
  7 6 lần 14 lần 24 lần 25 lần 66 lần
  8 6 lần 10 lần 24 lần 43 lần 82 lần
  9 2 lần 10 lần 24 lần 31 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so