• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 21 lần 31 lần 75 lần
  1 8 lần 12 lần 21 lần 35 lần 75 lần
  2 7 lần 13 lần 23 lần 37 lần 80 lần
  3 5 lần 13 lần 23 lần 39 lần 80 lần
  4 11 lần 11 lần 21 lần 36 lần 67 lần
  5 9 lần 11 lần 21 lần 47 lần 67 lần
  6 12 lần 8 lần 28 lần 52 lần 67 lần
  7 7 lần 8 lần 28 lần 47 lần 67 lần
  8 8 lần 18 lần 25 lần 38 lần 76 lần
  9 8 lần 18 lần 25 lần 43 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so