• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  4 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  5 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 23 lần 38 lần 76 lần
  1 4 lần 10 lần 23 lần 36 lần 76 lần
  2 9 lần 7 lần 21 lần 44 lần 81 lần
  3 11 lần 7 lần 21 lần 45 lần 81 lần
  4 5 lần 14 lần 25 lần 34 lần 92 lần
  5 8 lần 14 lần 25 lần 36 lần 92 lần
  6 12 lần 18 lần 33 lần 50 lần 79 lần
  7 3 lần 18 lần 33 lần 33 lần 79 lần
  8 18 lần 10 lần 24 lần 47 lần 72 lần
  9 6 lần 10 lần 24 lần 42 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so