• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 24 lần 36 lần 78 lần
  1 6 lần 11 lần 24 lần 40 lần 78 lần
  2 6 lần 14 lần 31 lần 39 lần 79 lần
  3 10 lần 14 lần 31 lần 36 lần 79 lần
  4 8 lần 10 lần 22 lần 52 lần 82 lần
  5 5 lần 10 lần 22 lần 28 lần 82 lần
  6 9 lần 14 lần 20 lần 46 lần 70 lần
  7 10 lần 14 lần 20 lần 38 lần 70 lần
  8 6 lần 16 lần 31 lần 43 lần 95 lần
  9 13 lần 16 lần 31 lần 47 lần 95 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so