• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 27 lần 34 lần 72 lần
  1 8 lần 12 lần 27 lần 39 lần 72 lần
  2 6 lần 13 lần 29 lần 41 lần 73 lần
  3 5 lần 13 lần 29 lần 33 lần 73 lần
  4 14 lần 9 lần 24 lần 42 lần 78 lần
  5 7 lần 9 lần 24 lần 47 lần 78 lần
  6 10 lần 11 lần 19 lần 47 lần 66 lần
  7 8 lần 11 lần 19 lần 45 lần 66 lần
  8 9 lần 16 lần 28 lần 39 lần 75 lần
  9 6 lần 16 lần 28 lần 38 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so