Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 12 lần 27 lần 38 lần 78 lần
1 12 lần 12 lần 27 lần 40 lần 78 lần
2 6 lần 15 lần 27 lần 44 lần 80 lần
3 4 lần 15 lần 27 lần 43 lần 80 lần
4 8 lần 13 lần 28 lần 34 lần 87 lần
5 12 lần 13 lần 28 lần 48 lần 87 lần
6 8 lần 13 lần 26 lần 42 lần 72 lần
7 9 lần 13 lần 26 lần 43 lần 72 lần
8 7 lần 13 lần 23 lần 35 lần 77 lần
9 6 lần 13 lần 23 lần 38 lần 77 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc