• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 19 lần 19 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 19 lần 19 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 17 lần 28 lần 50 lần 93 lần
  1 10 lần 17 lần 28 lần 43 lần 93 lần
  2 5 lần 16 lần 31 lần 26 lần 101 lần
  3 8 lần 16 lần 31 lần 67 lần 101 lần
  4 6 lần 14 lần 23 lần 27 lần 68 lần
  5 9 lần 14 lần 23 lần 44 lần 68 lần
  6 5 lần 12 lần 37 lần 26 lần 96 lần
  7 9 lần 12 lần 37 lần 33 lần 96 lần
  8 9 lần 7 lần 18 lần 41 lần 76 lần
  9 11 lần 7 lần 18 lần 48 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so