• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 19 lần 19 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 19 lần 19 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 17 lần 28 lần 50 lần 93 lần
  1 10 lần 17 lần 28 lần 43 lần 93 lần
  2 5 lần 16 lần 31 lần 26 lần 101 lần
  3 8 lần 16 lần 31 lần 67 lần 101 lần
  4 6 lần 14 lần 23 lần 27 lần 68 lần
  5 9 lần 14 lần 23 lần 44 lần 68 lần
  6 5 lần 12 lần 37 lần 26 lần 96 lần
  7 9 lần 12 lần 37 lần 33 lần 96 lần
  8 9 lần 7 lần 18 lần 41 lần 76 lần
  9 11 lần 7 lần 18 lần 48 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so