• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 30 lần 38 lần 79 lần
  1 6 lần 13 lần 30 lần 52 lần 79 lần
  2 13 lần 12 lần 33 lần 40 lần 92 lần
  3 9 lần 12 lần 33 lần 40 lần 92 lần
  4 4 lần 19 lần 28 lần 39 lần 70 lần
  5 11 lần 19 lần 28 lần 36 lần 70 lần
  6 6 lần 14 lần 29 lần 37 lần 71 lần
  7 9 lần 14 lần 29 lần 38 lần 71 lần
  8 9 lần 11 lần 23 lần 48 lần 78 lần
  9 6 lần 11 lần 23 lần 37 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so